فنر شاخکی


فنر شاخکی

این نوع فنر مصارف زیادی در صنایع قفل سازی و تولید انواع گیره های صنعتی و تزیینی و انواع گل سر را دارد.

این نوع فنر در طلاسازی هم کاربرد دارد.

این نوع فنر غالبا با شاخک ساده و بدون خم مورد استفاده قرار میگیرد.