فنر حلقوی

لرزه‌گیر به همراه فنر در سیستم تعلیق خودرو نیازهای اساسی خوش‌سواری و فرمان‌پذیری را دیکته می‌نماید. وظایف این دو بخش به قرار زیر است
جلوگیری و کاهش لرزش‌های بدنه و جدایش سرنشین خودرو از نوفه‌های اعمالی
ایجاد قرارپذیری مناسب چرخ و جاده با کنترل لرزش‌های جرم نامعلق در سیستم تعلیق، فنر و لرزه‌گیر به صورت موازی بسته می‌شوند. در هنگام فشردگی فنر، لرزه‌گیر به آسانی فشرده می‌شود، اما هنگام کشیدگی فنر، لرزه‌گیر به کندی باز می‌شود.
هنگام فشردگی لرزه‌گیر روغن از سوراخ‌های درشت‌تر دریچه آن جابجا می‌شود و بنابراین به سادگی فشرده می‌شود. اما هنگام کشیدگی برگشت روغن به جای نخستین خود، از سوراخ‌های کوچکتر انجام می‌گیرد. در اثر برگشت روغن از سوراخ‌های کوچک، نیروی اصطکاک روغن بالا رفته و انرژی مکانیکی فنربه انرژی حرارتی روغن تبدیل می‌گردد و سپس گرمای روغن در فضا پخش می‌شود.

هر چه حرکات سریعتر باشد نیروی دمپر بیشتر خواهد بود. دمپینگ بوسیله سوپاپها کنترل می‌گردد. سوپاپها شامل چندین واشر فنری که رابط محفظه بالای پیستون و قسمت پایین سیلندر است می‌باشد. یک فنر حلقوی نرم بدنه سوپاپ را با واشرهای فنری در نشتگاه سوپاپ بهم می‌فشارد. اجزای سوپاپ با هم توسط یک قفسه سوپاپ ترکیب شده‌اند. واشرهای آب‌بندی به اینصورت ساخته می‌شوند که از نشت روغن و ورود گرد و خاک از بیرون به لرزه‌گیر جلوگیری می‌کند. لرزه‌گیر توسط دو اتصال لاستیکی به خودرو محکم شده است.