فنر فشاری

فنر فشاری

بر اساس تحقیقات به عمل آمده ، یکی از پرکاربردترین نوع فنرها ، فنر فشاری است . بنابراین این فنر نسبت به سایر فنرهای مورد استفاده درصنایع مختلف از تقاضاکننده ی بیشتری برخورداراست .فنرهای فشاری را میتوان در سایزها و ضخامتهایی که مشتری سفارش میدهد تولید کرد ، که در واقع با فشرده شدن یا اعمال نیرو به هر دو طرف فنر وظیفه خود را انجام می دهد . این گونه فنر ها با دستگاه های پیشرفته که دارای سیستم کنترلی دقیقی هستند به صورت کامل تولید می گردد که در پایان تولید همه فنرها به صورت یکنواخت سنگ خورده می شوند.برای تولید فنرهای فشاری علی الاصول از مفتولهایی که سطح مقطع آنها به شکل مربع، مستطیل و گاهی هم دایره است استفاده میشود. البته ناگفته نماند که ممکن است بعضاً از مفتولهایی با سطح مقطع خاص استفاده شود.تجربه نشان داده است که مفتولهای با سطح مقطع دایره ای شکل بیشتر از سایر مفتولها به کار برده میشوند. علّت این امر نیز دردسترس بودن و همچنین سازگاری این مفتولها باابزارهای کوپلینگ می باشد.چنانچه موضوع استحکام و تغییرشکل بیشتر محصول برایمان مهم باشد باید از مفتولهایی استفاده کنیم که سطح مقطع آنها مربع یا مستطیل است تا به نتیجه ی دلخواه دست یابیم .فنر فشاری

 

گروه صنعتی اطلس فنر با بیش از بیست سال سابقه درعرصه ی صنعت کشور همچنان از کادرمجرّب و متخصّص بهره می برد . این گروه بااستفاده از تکنولوژی مدرن و نیز به روزترین و همچنین دقیق ترین دستگاههای فنرپیچی ضمن تاکید مستمر برکیفیّت محصولات خود ، رضایت همه جانبه ی مشتریان را درالویت ویژه قرارداده و همواره کوشش می کند بهترین باشد.

info@atlasfanar.ir